ፖስተሮችና ቪድዮዎች ያውርዱ

የዘወረደ ተከታታይ ጥናት
ቪዲዮ)
የቪዲዮው ፖስተር
ሻሎም - ሰላም
አጋፔ - ፍቅር
አዲስ ኪዳን
ቪዲዮ)
የቪዲዮው ፖስተር
ዳሰሳ፡- አዲስ ኪዳን Overview: New Testament
የለውም
ዳሰሳ፡- ማቴዎስ 1-13 Matthew 1-13
ዳሰሳ፡- ማቴዎስ 14-28 Matthew 14-28
ዳሰሳ፡- ማርቆስ Mark
ዳሰሳ፡- ሉቃስ 1-9 Luke
ዳሰሳ፡- ሉቃስ 10-24 Luke
የለውም
ዳሰሳ፡- ዮሐንስ 1-12 John
ዳሰሳ፡- ዮሐንስ 13-21 John
ዳሰሳ፡- የሐዋሪያት ሥራ 1-12 Acts
የለውም
ዳሰሳ፡- የሐዋሪያት ሥራ 13-28 Acts
የለውም
ዳሰሳ፡- ሮሜ 1-4 Romans
የለውም
ዳሰሳ፡- ኤፌሶን Ephesians
የለውም
የወንጌላት ተከታታይ ትምህርት Luke-Acts Series
ቪዲዮ)
የቪዲዮው ፖስተር
የኢየሱስ ውልደት፦ ሉቃስ 1-2 The Birth of Jesus - Gospel of Luke Ch. 1-2
የለውም
የኢየሱስ ጥምቀት፦ ሉቃስ 3-9 The Baptism of Jesus - Luke Ch. 3-9
የለውም
የጠፋው ልጅ፦ ሉቃስ 9-19 The Prodigal Son - Luke Ch. 9-19
የለውም
የኢየሱስ ስቅለት፦ ሉቃስ 19-23 The Crucifixion of Jesus: Luke 19-23
የለውም
የኢየሱስ ትንሳኤ፦ ሉቃስ 24 Resurrection of Jesus: Luke Ch. 24
የለውም
በዓለ ኅምሳ፦ ሐዋሪያት ሥራ 1-7
የለውም
ሐዋሪያው ጳውሎስ፦ የሐዋሪያት ሥራ 8-12
የለውም
የጳውሎስ ሚስዮናዊ ጉዞዎች፦ የሐዋሪያት ስራ 13-20
የለውም
ወደ ሮሜ ጉዞ፦ የሐዋሪያት ሥራ 21-28
የለውም
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?